Leila Tikka

Rehtori Leila opettaa tanssistudion pidemmälle ehtineille oppilaille balettia. Hänen tunneillaan harjoitellaan perustekniikan lisäksi perinteisiä ja uusia koreografioita. Leila toimii tutorina tanssin laajan perusopetuksen päättötöiden tekijöille ja auttaa oppilaiden omien koreografioiden valmistumisprosessissa.

Koulutukseltaan Leila on tanssinopettaja Amk, pääaineena klassinen baletti, jonka lisäksi hän on ehtinyt kouluttautua lasten ja nuorten erityisohjaajaksi sekä rehtoriksi Sibelius-Akatemian täydennyskoulutuksen johtamiskoulutuksessa.

 

Sari Arokivi

Sari on valmistunut Kuopion konservatoriosta tanssinopettajaksi 1996 pääaineena klassinen baletti. Sari on erikoistunut lastentanssin ja nuorten opettamiseen ja hänen kanssaan pääsee tutustumaan tanssiin monipuolisesti  jo pienestä lapsesta alkaen. Sarin tunneilla pääosassa on lapsi, jonka luovuus ja luontainen leikkisyys pääsee valloilleen teknisiä taitovaatimuksia unohtamatta.

Jenni Kettunen

Jenni on nykytanssinopettaja, jonka vastuulla on monen ikäisten oppilaiden nykytanssin, jazztanssin ja lastentanssin opetus. Lukuvuonna 2021-2022 hän on myös vastuussa Parikkalan toimipisteen toiminnasta. Jenni on valmistunut Savonia Amk:sta tanssinopettajaksi 2008 pääaineinaan jazz- ja nykytanssi.  Jennin tunneilla tanssijat saavat monipuolisen tanssinkielen lisäksi tutustua kehon oikeanlaiseen toimintaan, lihasten ja nivelten tasapainoiseen voiman ja venyvyyden suhteeseen. Jenni on myös Pilatesohjaaja.

Lastentanssi (4-6 vuotiaat)

Lastentanssitunneilla pääosassa on lapsi! Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta kokemaan liikkumisen riemua mielikuvitusta kiehtovalla tavalla. Tunneilla harjoitetaan monipuolisesti liikunnallisia taitoja kehonhallintaa, ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiokykyä erilaisten leikkien ja tanssien avulla. Lapsi oppii käyttämään kehoaan ja saa itsetuntoa vahvistavia onnistumisen elämyksiä. Tärkeää on myös kognitiivisten taitojen kehittäminen. Opetellaan monipuolisesti erilaisia käsitteitä (oikea-vasen, pystysuora-vaakasuora, rivi-jono jne.) sekä harjoitellaan ystävän huomioon ottamista ja hyvää ja luontevaa käytöstä. Lastentanssissa on omat ryhmänsä jokaiselle ikätasolle.

Tunti alkaa alkurutiinien jälkeen energian purkamisella alkulämmittelyssä ja jatkuu siitä kehon hallintaa kehittäviin harjoituksiin. Näiden jälkeen harjoitellaan tanssin perusliikkeitä kuten hyppyjä, pyörimisiä ja erilaisia askeleita yksittäisinä liikkeinä tai tanssisarjoina. Luovien, mielikuvitusta ruokkivien harjoitusten kautta tunti lopetetaan loppurentoutukseen tai lyhyeen pohdintaan tunnin kulusta. Tunnin aikana työskennellään yksin, pareittain ja erikokoisissa ryhmissä.

Lastentanssitunneilla luodaan vahva pohja myöhempään tanssiharrastukseen ja tutustutaan monipuolisesti tanssilajeihin ja tyyleihin, joihin kouluiässä yksityiskohtaisemmin aletaan syventyä.

TANSSIKOULU 1 JA 2 (7-8 vuotiaat)

Tanssikoulun 1 ja 2 luokilla tutustutaan tanssin maailmaan lapsen ikätasoa vastaavalla tavalla. Tunti sisältää palasia nykytanssin, baletin ja jazzin tekniikan alkeista höystettynä lastentanssitunnilta tutulla tavalla kehittää lapsen luovuutta. Iän ja taitojen karttuessa tunnin rakenne muuttuu karkeamotorisesta harjoittelusta yhä hienomotorisempaan kehon hallinnan harjoitteluun. Tanssikoulun jälkeen lapsilla on noin 9-vuotiaana mielikuva siitä, millaista opiskelu tulevaisuudessa baletti- ja nykytanssitunnilla on.

Tunnin rakenne muistuttaa lastentanssitunnin kulkua, mutta tekniikka harjoitusten ja pienten tanssiyhdistelmien määrä lisääntyy lapsen kasvaessa.

Hanna-Mari ”Hammi” Lehtinen

Hammi on Tanssistudion aikuisten lattari ryhmän opettaja. Tunneilla rytmikäs musiikki keinuttaa oppilaita huumorintajuisessa ja hersyvässä ilmapiirissä. Hammi on harrastanut nuoruudessa kilpatanssia SM-tasolla 8 vuotta. Lattaritanssien Bailatino-ohjaajana hän on ollut vuodesta 1998 asti, lisäksi kokemusta on karttunut mm. LesMills Bodyjam ja Sh`bam, Zumban sekä Laviksen opettamisesta. Ohjaajana Hammi pyrkii tuomaan esiin tanssin luonteen, tekniikan ja historian positiivisin keinoin. Hammin sanoin ”moka on lahja” !!

BALETTI (9 v.→)

Baletti on taidetanssin muodoista varmasti tunnetuin ja samalla se on yksi fyysisesti vaativimmista liikunnan muodoista. Balettitunneilla harjoitellaan perinteikästä taidemuotoa nykyaikaisella tavalla! Tunneilla vartalon hallinta, lihasvoima ja koordinaatio kehittyvät huippuunsa ja pyrkimyksenä on esteettisesti kaunis lopputulos.

Tunnit alkavat ryhmän ikään ja tanssitaustaan sopivalla alkulämmittelyllä, jonka jälkeen keskitytään erilaisiin vartalon hallintaan tähtääviin tanssin tekniikkaharjoituksiin tangossa ja keskilattialla. Tärkeä osa tuntia ovat myös tanssilliset sarjat, joissa siirretään tekniikkaosiossa harjoitellut asiat käytäntöön. Edistyneimpien tunneilla tutustutaan perinteisiin balettikoreografioihin. Varvastossut otetaan käyttöön neljännellä luokalla.

NYKYTANSSI (9 v.→)

Nykytanssitunnilla heittäydytään tanssin maailmaan erilaisten musiikkien ja monipuolisten harjoitusten kautta. Nykytanssissa painotetaan oman kehon tuntemisen tärkeyttä, painovoiman ja lattian käyttöä, luovuutta sekä liikkeen orgaanista virtaavuutta. Näitä taitoja opetellaan inspiroivassa ilmapiirissä kannustaen lasta ja nuorta kokemaan liikkumisen riemua, sekä yhdessä onnistumista. Tanssitekniikan opetus on tärkeä osa nykytanssituntia ja se on kunkin opettajan oman kehitystyön tulosta jazz-, street- ja modernin tanssin tekniikkojen pohjalta. Nykytanssiin liittyy vahvasti myös oppilaan oman liikkeen ja tanssin tuottaminen.

Tunnin aluksi lämmitellään tanssillisella sarjalla, jonka jälkeen siirrytään harjoittelemaan tunnin tekniikkaharjoitteita. Tekniset harjoitukset voivat sisältää keskilattialla tehtäviä harjoitteita sekä salitilassa liikkuvia tanssillisia sarjoja. Tunti päättyy tanssisarjaan ja toisinaan tehtäviin luoviin improvisaatioihin.

Tanssistudio Jamin uudet sivut julkaistu

Tervetuloa Tanssistudio Jamin uusille sivuille!

Tanssistudio Jami on tanssin yleisen ja laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta antava tanssikoulu. Opetettavia lajeja ovat mm: lastentanssi, baletti, nykytanssi, jazztanssi, street, showkids, sekä aikuisille flamenco, tanssimix, baletti, pilates ja lattarit. Poikaoppilaille on tulevana syksynä neljä omaa ryhmää. Lajiesittelyt opettajineen löytyvät tanssilajit ja opettajat osiosta.

Tanssistudio Jami sijaitsee Imatralla 6- tien varrella hyvien kulkuyhteyksien äärellä. Koulu on toiminut vuodesta 1995 ja se on saavuttanut vakaan pohjan imatralaisten lasten, nuorten sekä aikuisten harrastuspaikkana. Tanssistudio Jamin opetuksen tavoitteena on antaa elämyksiä,saada oppilas kokemaan ja ymmärtämään tanssi fyysisen toiminnan ja luovuuden sekä myös tietojen oppimisen kautta. Pyrimme tukemaan oppilaan luovuutta ja taiteellisen ilmaisun heräämistä sekä terveen itsetunnon kehittymistä. Meillä voit harrastaa tanssia tavoitteellisesti hyvänä harrastuksena tai haasteellisemmin tavoitteena ammatilliset opinnot.

SHOWKIDS (9 v.→)

Showkids -tunnilla tutustutaan jazztanssin alkeisiin lapsille sopivassa muodossa kiinnostavan musiikin rytmittämänä. Tunneilla tanssitaan ja tehdään pieniä tekniikkaharjoitteita jazztanssin hengessä. Pääpaino Showkids-tunneilla on tekniikan sijaan kuitenkin yhdessä tanssimisessa ja jammailussa. Jokaisella tunnilla pääsee tanssimaan mukavan koreografian päivän viimeisempien hittien tahdissa. Ryhmät soveltuvat niin vasta-alkajille kuin jo pidempään tanssineillekin.

SHOWTANSSI / DANCE (11 v.→)

Nuorten showtanssi tunnit ovat jatkumoa showkids-tunneille ja niillä syvennetään aiemmin opitun jazztanssin tekniikan alkeita. Dance ja showtanssi tunnit ovat oiva alkusysäys myös niille nuorille, jotka eivät vielä aikaisemmin ole tanssineet, mutta haluaisivat kuumeisesti aloittaa tanssiharrastuksen.  Nuoret, jotka haluavat tanssia kerran viikossa, pääsevät näillä tunneilla vauhdikkaasti tanssin makuun.  Tunnilla työskennellään nyky- ja jazztanssityylien pohjalta harjoitellen niin tanssin tekniikkaa kuin itse tanssikoreografioitakin. Musiikki on tunneilla menevää ja mukaansatempaavaa. Ryhmässä on tarkoitus edistyä niin, että nuoret halutessaan jatkaa tanssia enemmän kuin kerran viikossa, voivat siirtyä taitojensa mukaisille nykytanssi- ja jazztanssiluokille.

JAZZTANSSI (12 v.→)

Jazz on nykytanssin oma alalajinsa, jota Tanssistudio Jamissa vaalitaan edelleen. Siitä koko Jamin toiminta aikoinaan sai alkunsa! Jazztanssi on afroamerikkalaiset juuret omaava menevä tanssitekniikka, jossa svengaava musiikki rytmittää monipuolisesti aksentoitua tanssia. Jazz on varsin tekninen tanssityyli ja tunneilla tehdäänkin runsaasti tanssin tekniikkaharjoitteita, jotka monesti jo sellaisenaan ovat pieniä tansseja. Oleellinen osa jokaista jazztuntia on räväköiden ja näyttävien tanssien harjoittelu.

BREAKDANCE

Tanssistudio Jamilla on tarjolla viisi breikki ryhmää. Pääpaino on breakdancen opiskelussa, mutta tuntia höystetään muillakin street lajeilla kuten hip hopilla, lockingilla ja poppingilla. Temppuilu on oleellinen osa tuntia. Tuntien rakenteeseen kuuluvat vahvasti myös pelit ja kisailut tunnin teeman mukaan. Samalla kehitetään tärkeitä motorisia valmiuksia karkeamotorisesta liikkeestä kohti tarkempaa hienomotoriikkaa. Breikki tunnit on jaettu viiteen ikäryhmään, joista Open Level tunnilla kaikki yli 12-vuotiaat voivat treenata oman tasonsa mukaan yhdessä opettajan kanssa mahtavassa ryhmässä, toisiltaan uutta oppien.

AIKUISTEN TANSSIMIX

Aikuisten tanssimix on aikuisille suunniteltu tanssitunti, jossa aikuiset pääsevät liikkumaan tanssien mahtavassa porukassa. Aikuisten tanssimix-tunteja on lukujärjestyksessä kahden viikkotunnin verran, joten nyt on mahdollista käydä tanssimassa myös kaksi kertaa viikossa. Tunneilla harjoitellaan nykytanssin ja jazztanssin tekniikkaa, kehonhuoltoa unohtamatta. Pääosassa tunnilla on mukava oppiminen ja kehon kunnon ylläpito mielekkäässä ilmapiirissä, aikuiselle sopivalla tavalla.

AIKUISTEN LATTARIT

Aikuisten lattarit on suuren suosion saavuttanut ryhmä aikuisille, jotka haluavat tuntea kuumat lattarirytmit keskellä Imatraa. Tunneilla jalat ja lantio saavat keinua rumban, samban ja muiden menevien tanssien muodossa. Salissa kuplii rytmikkään musiikin lisäksi hersyvä nauru ja iloiset ilmeet, kun ryhmä kerran viikossa kokoontuu. Tällä tunnilla et tarvitse paria.

FLAMENCO

Flamencoa Tanssistudio Jamissa voi harrastaa flamencon jatkoryhmässä, joka kokoontuu kerran kuukaudessa vierailevan opettajan johdolla. Ryhmässä pääset kokemaan espanjalaisen tanssin huumaa mahtavassa aikuisessa ilmapiirissä. Jatkoryhmäläiset ovat harrastaneet aktiivisesti flamencoa jo usean vuoden ajan.