Lastentanssi (4-6 vuotiaat)

 

Lastentanssitunneilla pääosassa on lapsi! Opetuksen tavoitteena on auttaa lasta kokemaan liikkumisen riemua mielikuvitusta kiehtovalla tavalla. Tunneilla harjoitetaan monipuolisesti liikunnallisia taitoja kehonhallintaa, ketteryyttä, tasapainoa ja koordinaatiokykyä erilaisten leikkien ja tanssien avulla. Lapsi oppii käyttämään kehoaan ja saa itsetuntoa vahvistavia onnistumisen elämyksiä. Tärkeää on myös kognitiivisten taitojen kehittäminen. Opetellaan monipuolisesti erilaisia käsitteitä (oikea-vasen, pystysuora-vaakasuora, rivi-jono jne.) sekä harjoitellaan ystävän huomioon ottamista ja hyvää ja luontevaa käytöstä. Lastentanssissa on omat ryhmänsä jokaiselle ikätasolle.

Tunti alkaa alkurutiinien jälkeen energian purkamisella alkulämmittelyssä ja jatkuu siitä kehon hallintaa kehittäviin harjoituksiin. Näiden jälkeen harjoitellaan tanssin perusliikkeitä kuten hyppyjä, pyörimisiä ja erilaisia askeleita yksittäisinä liikkeinä tai tanssisarjoina. Luovien, mielikuvitusta ruokkivien harjoitusten kautta tunti lopetetaan loppurentoutukseen tai lyhyeen pohdintaan tunnin kulusta. Tunnin aikana työskennellään yksin, pareittain ja erikokoisissa ryhmissä.

Lastentanssitunneilla luodaan vahva pohja myöhempään tanssiharrastukseen ja tutustutaan monipuolisesti tanssilajeihin ja tyyleihin, joihin kouluiässä yksityiskohtaisemmin aletaan syventyä.