NYKYTANSSI (9 v.→)

 

Nykytanssitunnilla heittäydytään tanssin maailmaan erilaisten musiikkien ja monipuolisten harjoitusten kautta. Nykytanssissa painotetaan oman kehon tuntemisen tärkeyttä, painovoiman ja lattian käyttöä, luovuutta sekä liikkeen orgaanista virtaavuutta. Näitä taitoja opetellaan inspiroivassa ilmapiirissä kannustaen lasta ja nuorta kokemaan liikkumisen riemua, sekä yhdessä onnistumista. Tanssitekniikan opetus on tärkeä osa nykytanssituntia ja se on kunkin opettajan oman kehitystyön tulosta jazz-, street- ja modernin tanssin tekniikkojen pohjalta. Nykytanssiin liittyy vahvasti myös oppilaan oman liikkeen ja tanssin tuottaminen.

Tunnin aluksi lämmitellään tanssillisella sarjalla, jonka jälkeen siirrytään harjoittelemaan tunnin tekniikkaharjoitteita. Tekniset harjoitukset voivat sisältää keskilattialla tehtäviä harjoitteita sekä salitilassa liikkuvia tanssillisia sarjoja. Tunti päättyy tanssisarjaan ja toisinaan tehtäviin luoviin improvisaatioihin.