BREAKDANCE

Tanssistudio Jamilla on tarjolla viisi breikki ryhmää. Pääpaino on breakdancen opiskelussa, mutta tuntia höystetään muillakin street lajeilla kuten hip hopilla, lockingilla ja poppingilla. Temppuilu on oleellinen osa tuntia. Tuntien rakenteeseen kuuluvat vahvasti myös pelit ja kisailut tunnin teeman mukaan. Samalla kehitetään tärkeitä motorisia valmiuksia karkeamotorisesta liikkeestä kohti tarkempaa hienomotoriikkaa. Breikki tunnit on jaettu viiteen ikäryhmään, joista Open Level tunnilla kaikki yli 12-vuotiaat voivat treenata oman tasonsa mukaan yhdessä opettajan kanssa mahtavassa ryhmässä, toisiltaan uutta oppien.