TANSSIKOULU 1 JA 2 (7-8 vuotiaat)

 

Tanssikoulun 1 ja 2 luokilla tutustutaan tanssin maailmaan lapsen ikätasoa vastaavalla tavalla. Tunti sisältää palasia nykytanssin, baletin ja jazzin tekniikan alkeista höystettynä lastentanssitunnilta tutulla tavalla kehittää lapsen luovuutta. Iän ja taitojen karttuessa tunnin rakenne muuttuu karkeamotorisesta harjoittelusta yhä hienomotorisempaan kehon hallinnan harjoitteluun. Tanssikoulun jälkeen lapsilla on noin 9-vuotiaana mielikuva siitä, millaista opiskelu tulevaisuudessa baletti- ja nykytanssitunnilla on.

Tunnin rakenne muistuttaa lastentanssitunnin kulkua, mutta tekniikka harjoitusten ja pienten tanssiyhdistelmien määrä lisääntyy lapsen kasvaessa.